Botanisk konst   
         Besök ateljén!              
Grafik och akvareller visas i ateljén på Upplandsgatan 25
Ring och bestäm en tid som passar
070-585 75 59
Margaretha Bååth

#
Pågående projekt: att illustrera Svenska Päron för en kommande bok

 
#

Sveriges nationalblomma är utsedd: Liten blåklocka
Den är vanlig i hela landet och växer på torra öppna, ogödslade marker i större och är en karaktärsart i det i gamla odlingslandskapet. Liten blåklocka förekommer även i fjällen.
 

Margaretha Bååth har tilldelats Region Uppsalas Kulturstipendium 2020

i kulturhistoria. Motivering:
Margareta Bååth är en av få konstnärer i Sverige som är specialiserade på botaniskt måleri. Margareta är utbildad i Botanical Illustration på Royal Kew Gardens i London, och arbetar i en så kallad ”dry brush”-teknik som möjliggör att växterna kan återges med stor detaljskärpa.     
 
Somrarna tillbringar Margareta Bååth i Järlåsatrakten, och gör härifrån expeditioner till bland annat Botaniska trädgården i Uppsala och Linnés Hammarby, för studier och dokumentation av växter. Hon har haft flera uppmärksammade utställningar i Uppsala. För närvarande är hon verksam inom det ambitiösa projektet att dokumentera och avbilda Sveriges äldre päronsorter, vilket drivs av Päronkommittén i Sveriges Pomologiska sällskap.  
 
Margareta Bååth tilldelas Region Uppsalas kulturstipendium 2020 för sitt unika arbete med att dokumentera och sprida kunskap om det botaniska kulturarvet.   

Gernandt
Liten blåklocka - Campanula rotundifolia
Aspfjäril o följeslagaren 33x48cm

BOTANART
Upplandsgatan 25,  Stockholm
  
botanart@gmail.com          tel 070-585 75 59

 

  Margaretha Bååth all rights reserved      Senast uppdaterad 2024-02-24