Botanisk  konst
Grafik och akvareller
Inga visningar i ateljén under pandemin.
Ring 070-585 75 59 för information

  
Sommarens virtuella utställning i Galleri Upsalas fönster är slut.
Nu pågår arbete och planering med kommande utställningar.

 

Margaretha Bååth har tilldelats Region Uppsalas Kulturstipendium 2020

i kulturhistoria. Motivering:
Margareta Bååth är en av få konstnärer i Sverige som är specialiserade på botaniskt måleri. Margareta är utbildad i Botanical Illustration på Royal Kew Gardens i London, och arbetar i en så kallad ”dry brush”-teknik som möjliggör att växterna kan återges med stor detaljskärpa.     
 
Somrarna tillbringar Margareta Bååth i Järlåsatrakten, och gör härifrån expeditioner till bland annat Botaniska trädgården i Uppsala och Linnés Hammarby, för studier och dokumentation av växter. Hon har haft flera uppmärksammade utställningar i Uppsala. För närvarande är hon verksam inom det ambitiösa projektet att dokumentera och avbilda Sveriges äldre päronsorter, vilket drivs av Päronkommittén i Sveriges Pomologiska sällskap.  
 
Margareta Bååth tilldelas Region Uppsalas kulturstipendium 2020 för sitt unika arbete med att dokumentera och sprida kunskap om det botaniska kulturarvet.   

Dyblad i vattenringar 30x30cm 3 000.-
Vit näckros i skogssjö 33x33cm 3 000.-
Aspfjäril o följeslagaren 33x48cm 3 200.--

BOTANART
Upplandsgatan 25,  Stockholm
  
botanart@gmail.com          tel 070-585 75 59

 

  Margaretha Bååth all rights reserved      Senast uppdaterad 2020-12-18