Botaniskt måleri
med Linné i Uppsala & Uppland

Virtuell utställning

 
 

Denna utställning kan ses i Galleri Upsalas fönster
22-29 maj

och här på hemsidan hela sommaren

 


 

För information ring:  070-585 75 59 

Margaretha Bååth har tilldelats Region Uppsalas Kulturstipendium 2020

i kulturhistoria. Motivering:
Margareta Bååth är en av få konstnärer i Sverige som är specialiserade på botaniskt måleri. Margareta är utbildad i Botanical Illustration på Royal Kew Gardens i London, och arbetar i en så kallad ”dry brush”-teknik som möjliggör att växterna kan återges med stor detaljskärpa.     
 
Somrarna tillbringar Margareta Bååth i Järlåsatrakten, och gör härifrån expeditioner till bland annat Botaniska trädgården i Uppsala och Linnés Hammarby, för studier och dokumentation av växter. Hon har haft flera uppmärksammade utställningar i Uppsala. För närvarande är hon verksam inom det ambitiösa projektet att dokumentera och avbilda Sveriges äldre päronsorter, vilket drivs av Päronkommittén i Sveriges Pomologiska sällskap.  
 
Margareta Bååth tilldelas Region Uppsalas kulturstipendium 2020 för sitt unika arbete med att dokumentera och sprida kunskap om det botaniska kulturarvet.   

Dyblad i vattenringar 30x30cm 3 000.-
Vit näckros i skogssjö 33x33cm 3 000.-
Blåvingar, studie 20x20cm 2 000.-
5 myror är fler än ett barr 20x20cm 2 000.-
Kungsängslilja 33x45cm 3 000.-
Röd näckros 33x44cm 3 000.-
Pingstlilja 29x42cm 3 100.-
Pion Shirley Temple 33x45cm 3 200.-
Aspfjäril o följeslagaren 33x48cm 3 200.-
Vårbrodd 29x42cm 3 100.-
Tuvan, midsommar 29x42cm 3 000.-
Luktärt Solstice Light Blue 29x42cm 3 000.-
Smultron 27x27cm 2 400.-
Häggmispelbär 43x33cm 3 200.-
Daggros 27x32cm 2 700.-
Linnea med Linnés text 21x29 cm 2 000.-

BOTANART
Upplandsgatan 25,  Stockholm
  
botanart@gmail.com          tel 070-585 75 59

 

  Margaretha Bååth all rights reserved      Senast uppdaterad 2020-08-09